01 Februari 2024
BEDROEFD
BEDROEFD

Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

— Mattheüs 19:22

Weet je wat deze jonge man miste? De liefde. Hij zat vast aan zijn spullen. Die wilde hij niet kwijt. Moeten wij ook onze spullen verkopen? Nee, deze opdracht was écht specifiek bedoeld voor deze man. God vraagt dit niet van jou en mij. Wel vraagt Hij dat je Hem boven alle dingen lief hebt. En dat Hij het belangrijkste voor je is. Deze rijk man zat vast aan zijn spullen. Waar zit jij aan vast ? Wat verhindert jou om God te zoeken? Misschien je bijbaantje waardoor je niet eens vijf minuten hebt om voor jezelf te bidden. Misschien je verkering? Je bent zo gelukkig dat je je goede Schepper vergeet. Misschien een boezemzonde. Je doet goed mee op JV en catechisatie, je bent misschien onder de indruk van een preek, maar die zonde wil je niet kwijt. Maar hoor nu wat Jezus zegt. Verkoop het en je zult een schat hebben in de hemel. Die schat is God. Als je God mag dienen, mag je straks voor eeuwig bij Hem zijn. Wat zijn ze gelukkig die bezig zijn met één ding, met de dingen van God en de hemel. Weet je wat nodig is? Sterven. Neen, niet dat ze je naar de begraafplaats brengen. Met sterven bedoel ik: loslaten, afscheid nemen. Van welke dingen moet jij afscheid nemen die tussen jou en God instaan? Doe het vandaag nog. Hoor wat Jezus zegt: ‘Kom herwaarts en volg mij’. De oproep tot terugkeer/tot bekering komt tot ons allemaal. God wil ons er bij hebben om Hem te volgen. Voor deze man hoeft het niet meer. Hij gaat weg!! Zie hem snikkend gaan, maar wel bij Jezus weg! Eén ding vandaag: ga niet bij het Woord weg! Maar bidt: Maak me los van de  zonde en leer me volgen zonder vragen.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl