10 Februari 2024
Hoe moet dat nu?
Hoe moet dat nu?

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederomgeboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

— Johannes 3:3

Gisteren werden wij opgeroepen op te zien op Hem. Maar iemand weet niet hoe dat moet. Dat is te begrijpen. De tekst zegt dat iemand wederomgeboren wórdt. Dat doe je niet zelf, dat ligt niet in onze hand. Eigenlijk staat er in het Grieks: van boven geboren worden. Een ander omschrijving voor wedergeboorte is: Ik zal u een nieuw hart geven (Ezech. 36:26). In de Bijbel wordt wedergeboorte toegeschreven aan de Vader (1 Petr. 1:3) en aan de Zoon (Joh. 5:21) en aan de Heilige geest (Joh. 3:6). Dus het is een werk van God Drieënig. Na de val kan geen mens zich bekeren, hoewel hij dat wel moet doen!

In de wedergeboorte verlicht de Heilige Geest ons verstand. Dan ga je zien dat God bestaat en dat je Hem straks moet ontmoeten. Wat een ontdekking: er is een God tegen Wie ik gezondigd heb. Wat krijg je dan een eerbied voor de Bijbel en voor de kerk. Lezen en kerkgang wordt dan geheel anders. Dan ga je je afvragen: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Of: Kan ik nog bekeerd worden? Of: Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? God besnijdt het hart. Wedergeboorte en bekering zijn zaken van het hart en zeker niet van de buitenkant alleen. De Heilige Geest vernieuwt ook de wil. Je gaat willen wat God wil. En wat wil de Heere? Dat je gelooft in de Zoon van God (Joh. 6:40). De wedergeboorte is Gods werk. Maar Hij geeft ogen om te zien op Jezus. Hij geeft voeten om tot Hem te gaan. Hij geeft handen om Hem aan te nemen. Ben jij wedergeboren?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl