02 Februari 2024
RIJKDOM
RIJKDOM

En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods.

— Mattheüs 19:23-24

Misschien hebben ze met tranen in hun ogen de jonge man wel nagestaard tot ze hem niet maar zagen. De goede Meester gaat over één ding zijn discipelen iets leren. Wij mogen meeluisteren. Hoor je het de Heere Jezus eerbiedig zeggen ‘Voorwaar’. Als Hij dit zegt, komt er iets heel belangrijks. Het is heel moeilijk dat iemand die rijk is, bij het Koninkrijk van God hoort. En dan gebruikt Hij een voorbeeld. Het is makkelijker dat een kameel door het ‘oog van een naald’ gaat. Daarmee bedoelt Jezus een heel laag poortje met een nauwe opening. Dat lukt natuurlijk niet! Ook kan ‘kemel’ wijzen op een grote knoop. Die gaat niet door de opening van een naald. Nou, dat gaat nog eerder, zegt hier de Zaligmaker, dan dat een rijke zalig wordt. Weet jij iemand die rijk was en toch zalig werd? Dat was Abraham. Het kan dus wel! Maar de Heere wil ons wijzen op het gevaar van rijkdom. Daardoor kun je de Heere vergeten. Dan zoek je je geluk op aarde en denk je niet aan God en de hemel. Dan heb je het veel te druk met hoe je je geld moet besteden. Natuurlijk mogen we best denken aan onze bankrekening en moet je ook geld hebben om verantwoord in het leven te staan. Maar met welk dinge ben je echt bezig ? Is het doel van je leven rijk worden? Dan waarschuwt Jezus ons vandaag. Dan wijst Hij ons op één ding: dan kun je niet zalig worden. Onmogelijk! De Heere Jezus zegt ‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen’. De rijken hebben de halve wereld. Maar geestelijke armen krijgen het hele Koninkrijk der hemelen. Eén ding: vertrouw niet op rijkdom!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl