08 Februari 2024
Wedergeboorte is noodzakelijk
Wedergeboorte is noodzakelijk

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederomgeboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

— Johannes 3:3

Vandaag gaat het over de wedergeboorte. Dat is voor jou en mij een heel belangrijk onderwerp. Jezus zegt immers dat iedereen wederomgeboren moet worden, anders kan hij Gods Koninkrijk niet zien. Zien betekent hier: ingaan, deel hebben aan. En Gods Koninkrijk gaat over vergeving van zonden en eeuwig leven. Afgelopen maandag ging het over het eeuwige leven. Jezus zegt dat het moet! Hij liegt niet! Niet kunnen ingaan is zo vreselijk. Toen God de deur van de ark sloot, kon niemand meer naar binnen. Toen de dwaze maagden aanklopten, konden ze niet meer ingaan. Wij moeten wederomgeboren worden. Waarom is dat nodig? Behalve omdat Jezus het zegt, staat er ook geschreven: Wat uit het vlees geboren is dat is vlees. Vlees is onze zondige menselijke natuur. Zoals je uit je vader en moeder geboren bent, ben je zondig, ongeschikt voor de hemel. Dit is de leer van de erfzonde. Dat wil zeggen dat God ons de situatie van Adam aan- en toerekent. Daarom zijn wij al geboren met schuld. En wij zijn ook nog eens erfelijk belast met onreinheid. Wij zijn onbetrouwbaar. Dat geldt van elk mens die uit vader en moeder geboren is. Elk mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

Maar luister. Jezus werd wél geboren uit een vrouw, maar zonder toedoen van een man. Daarom was Hij zonder zonde, zonder schuld en zonder smet. Zo was Hij bekwaam en geschikt om als Hogepriester het offer voor anderen te brengen. Hij hoefde niet eerst voor Zichzelf te offeren. Jezus wijst Nicodemus niet voor niets op Zijn kruis in vers 14 en 15. Heb jij al op Hem gezien?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl