05 Februari 2024
Hemel en hel
Hemel en hel

En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven

— Mattheüs 25:46

Ieder mens komt met de dood in aanraking. Jij ook! Denk je daar over na? Het is vandaag niet meer vanzelfsprekend dat men gelooft in leven na de dood. Maar de Bijbel is er duidelijk over. Er is tweeërlei bestemming: de hemel of de hel. Laten wij vandaag eerst nadenken over de hemel. Ik kies daarvoor omdat soms de hemel een doekje voor het bloeden is, om de ernst van de hel te verkleinen of te vergeten. Zo van: het komt uiteindelijk toch allemaal wel goed. Maar dat is juist de vraag waar het over moet gaan in jouw leven!

Nu moet ik eerst zeggen dat de hemel ons denken overstijgt. Waar de hemel is, weet ik niet. Wel weet ik dat God Drieënig daar woont. Hij woont daar met de heilige engelen en met een deel van Zijn kinderen. De hemel is een plaats van pure heiligheid en heerlijkheid. De engelen roepen het driemaal heilig uit (Jes. 6) en daar komt niets in dat ontreinigt (Openb. 21:27). Het valt op dat de Bijbel vaak zegt wat er niet is: de zee is er niet, de dood niet, geen tempel, geen zon en maan. Maar de heerlijkheid van God verlicht het nieuwe Jeruzalem. En het Lam is haar kaars. Daar zullen Gods kinderen Hem zien en eeuwig de tijd hebben om Hem te bewonderen. Zien betekent ook genieten. Storeloos, omdat de zonde niet meer kan verstoren. Daar zullen zij met Christus zijn. Volgens Paulus verreweg het beste (Filipp. 1:23). De hemel is een plaats van louter vreugde (Matth. 25:21,23). Dat alles noemt onze tekst het eeuwige leven. Wij krijgen deel aan dat leven als wij door het geloof Christus worden ingelijfd. Ken en leef jij dat leven?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl