12 Februari 2024
Het láátste oordeel
Het láátste oordeel

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man, Die Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

— Handelingen 17:31

Bekering is nodig. Voor de Atheners en voor jou. Ja, voor álle mensen. Want het oordeel komt! De apostel spreekt hier over het laatste oordeel. De Heere is vaker met Zijn oordelen op aarde geweest. In sommige oordelen mogen we een afschaduwing en voorteken zien van

het laatste oordeel.

 

Soms hebben mensen gedacht dat het laatste oordeel op een bepaald moment al was aangebroken. Echter… dit is het laatste oordeel. Op een dag die de Heere vastgesteld heeft. Wélke dag weten wij niet. Zelfs de engelen weten niet wanneer. Zelfs de Heere Jezus weet het niet. Als Middelaar tenminste. Natuurlijk wel als de tweede Persoon in het goddelijke wezen.

 

Op de dag van de wederkomst zal Jezus komen met de engelen en de kinderen van de Heere die al in de hemel zijn. Het teken van de Zoon des mensen zal gezien worden. Het zal bliksemen van het ene tot het andere einde van de hemel. Iedereen zal het teken van de Zoon des mensen zien. Op hetzelfde moment. De graven worden geopend. De zee en de hel, de aarde en de dood zullen de doden weergeven. De doden zullen weer opstaan.

 

Ik geloof… de wederopstanding des vleses. En daarna volgt het laatste oordeel. Hierna volgt nog het ingaan in de eeuwige heerlijkheid of de ingang in de buitenste duisternis. Het oordeel wordt voltrokken. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden. Door een man die Hij daartoe aangewezen heeft.

 

Het oordeel is door de Vader in handen van de Zoon gelegd. Het is een beloning op Zijn werk als Middelaar. Zijt ook gij bereid! Hij komt als

een dief in de nacht. Op een moment dat je Hem niet verwacht. Ben jíj al voorbereid op Zijn komst?

D.J. Vogelaar

Door D.J. Vogelaar

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl