14 Februari 2024
De mens als rentmeester
De mens als rentmeester

Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren.

— Genesis 2:15

De Heere God nam de mens die Hij gemaakt had uit het stof van de aarde en liet hem wonen in de hof van Eden. Als rentmeester moet

hij de aarde vervullen, bebouwen en bewaren. Met bewaren wordt bedoeld dat hij tegen schadelijke invloeden moet strijden. Hier wordt

al gewezen op de zondeval.

 

De mens krijgt een unieke, een heel bijzondere positie. Hij krijgt een plaats als rentmeester van Gods schepping (vs. 15). Wat betekent dat, rentmeester zijn? Het wil zeggen dat hem het beheer over de schepping wordt toevertrouwd. Daarom moet Adam elk dier een naam

geven.

 

Wij zijn ook rentmeester! De aarde is niet van ons, maar van de Heere. Zij is ‘des Heeren’! Met andermans spullen ga je zuinig om. Toch? Zou je dat dan niet helemáál moeten doen met wat de Heere gemaakt heeft en wat je van Hem gebruiken mag?

D.J. Vogelaar

Door D.J. Vogelaar

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl