21 Maart 2024
Jezus ziet Petrus aan
Jezus ziet Petrus aan

En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan.

— Lukas 22:61a

Petrus verloochent de Heere Jezus. Wanneer Petrus voor de derde keer met klem ontkent iets met Jezus te maken te hebben, kraait de haan. Op hetzelfde moment keert Jezus Zich om in de richting van Petrus. Hij kijkt Petrus recht in de ogen. Er is oogcontact tussen de lijdende Christus en zijn diep gevallen discipel. Dit oogcontact brengt de woorden van Jezus in herinnering. Petrus beseft nu wat hij gedaan heeft. Het is een oogcontact wat Petrus tot het inzicht brengt wat hij gedaan heeft. Dat is altijd weer nodig dat wij door de Heere Jezus Zelf weer ontdekt worden aan onze zonden. Dat is het werk van Zijn Geest waardoor Hij ons laat zien wat wij gedaan hebben. We worden steeds weer ontdekt aan wie zijn in onszelf. Maar het is ook een aanzien in liefde van Christus. Hij had Petrus ook de rug kunnen blijven toekeren om wat hij gedaan had. Maar Jezus zag Hem aan in Zijn liefde. Het is de blik waarin de trouw van de Heere Jezus zichtbaar is.  Hij is een Zaligmaker van zulke diep gevallen discipelen die meenden zo hoog te kunnen staan. Hij heeft al tegen Petrus gezegd dat de satan hem zou ziften als de tarwe. Maar juist  nu heeft Hij voor Petrus gebeden dat zijn geloof niet ophoude. De lijdende Christus is ook de biddende Zaligmaker. Stel je voor dat Hij je niet bij het geloof zou bewaren, je zou alsnog verloren gaan. Wij kunnen niet één moment in eigen kracht blijven staan. Wat een genade om zo’n Zaligmaker te kennen!  Hij ziet ook jou aan door deze woorden om je te laten zien Wie Hij is!

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl