23 Maart 2024
De kleding van een christen
De kleding van een christen

Zijt met de ootmoedigheid bekleed

— 1 Petrus 5:5

In de brieven van Petrus zijn meerdere aanwijzingen te vinden hoe hij in zijn leven de lessen geleerd heeft in zijn omgang met de Heere Jezus. Een van die lessen vinden we hier ongetwijfeld ook naar aanleiding van de geschiedenis van zijn verloochening van de Heere Jezus. Een christen past het kleed van de ootmoed. Kleding bepaalt hoe anderen je zien. Je kleding is niet neutraal. Je draag met je kleding ook wat uit. Je kent het spreekwoord wel: Kleren maken de man. Nu is de kleding van een christen in geestelijk opzicht ook wat anderen van hem zien en hoe hij zich tegenover anderen opstelt. Petrus draagt de jonge christenen op om met ootmoed bekleed te zijn. Hij weet nog maar al te goed uit zijn eigen leven hoe je als jongere heel enthousiast kunt zijn en menen heel wat te kunnen doen en te kunnen volhouden. Wat dacht Petrus hoog van zichzelf. Hij zou Jezus wel even laten zien wie hij is. Maar het is zo anders gelopen. Hij moest leren om nederig te worden. Zo kun je als jongere uit oprechte bedoelingen menen heel wat te kunnen betekenen voor de Heere Jezus. Je spant je in voor de Heere en Zijn dienst. Maar je gaat leren dat het precies andersom is. Niet mijn dienst voor de Heere Jezus is beslissend, maar Zijn dienst voor mij.  In de voetwassing kreeg Petrus ook zo’n diepe les. Hij meende dat hij niet de voeten van Jezus en zijn medediscipelen hoefde te wassen. Laat een ander die nederige taak maar verrichten. Maar Jezus leerde hem les van nederigheid.  Petrus geeft het ons mee juist als we Christus zijn gaan volgen: draag de kleding van de ootmoed.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl