30 September 2022
Deze Bruidegom is alles
Deze Bruidegom is alles

Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

— Hooglied 2:1

Jezus Christus heeft genoeg aan Zichzelf. Hij heeft geen mensen nodig om Hem te dienen. Daarom kon Hij zeggen: Wilt gijlieden ook niet weggaan (Joh. 6:67)? Christus is alles. En als Hij het is, ben ik het niet. Ben jij het daarmee eens?Hij is van niemand afhankelijk. Toch wil Hij Zijn bruid laten zien Wie Hij is. En Hij wil dat niet alleen laten zien, maar Hij wil Zichzelf ook geven aan haar. Een ieder die in een geestelijk huwelijk komt met deze Bruidegom, die trouwt in gemeenschap van goederen.Uit de rozen van Saron werd heerlijk ruikende olie bereid. Olie wordt in de Bijbel gebruikt voor dagelijkse levensbehoeften. Olie als spijsolie (onze boter), als zeep, als geneesmiddel, voor verlichting en voor zalfolie. Deze Bruidegom heeft niemand nodig, maar omgekeerd is de bruid zonder Hem niets. Wat een heerlijke huwelijkssluiting. Daardoor krijgt de zwarte bruid deel aan al Zijn goederen. Christus mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus (Gal. 2:20). En in Efeze 2 zegt de apostel: met Hem levend gemaakt, met Hem opgewekt en met Hem in de hemel gezet.Als je hierover nadenkt, wat ben je dan zonder Jezus? Als je alleen gekruisigd zou  worden. Als je zelf de vloekdood moet sterven. Dan is het toch voor eeuwig verloren!

Wees eens eerlijk. Ben je nog alleen? Zonder God en zonder Borg? Of weet jij dat je hoort bij de bruid van Christus? Als dat zo is wat heb je dan een eerbied en genegenheid voor deze Bruidegom.  

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl