27 September 2022
Ik ben
Ik ben

Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

— Hooglied 2:1

De woorden Ik ben doen ons denken aan de openbaring van God aan Mozes bij het brandende braambos in Exodus 3. Daar maakte Hij Zijn Naam HEERE bekend. Die Naam betekent: Ik ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL of IK BEN DIE IK BEN.De Bruidegom zegt met die Naam in de eerste plaats: Ik ben er. Ik ben tegenwoordig. Ik ben aanwezig. Ben jij daar blij mee? Stel dat Hij er niet was. Geen Zaligmaker. Geen Redder. Geen Middelaar. Hoe verdrietig is de bruid in hoofdstuk 5. Ze is er ziek van dat ze haar Bruidegom kwijt is. Hoe erg is het als je net als de Gadarenen bidt of Hij weg wil gaan (Mark. 5:17).Met die Naam zegt de Bruidegom in de tweede plaats dat Hij alles is. Hij is het Licht der wereld. Hij is het Brood des levens. Hij is de Deur der stal. Hij is de Goede Herder. Alles wat je nodig hebt tot je zaligheid is in Hem te vinden. Het is echt waar: wie Jezus heeft, die heeft genoeg!Die Naam betekent in de derde plaats dat Jezus onveranderlijk is. Hij is altijd Dezelfde. Op Hem kun je aan. Hij is en blijft trouw aan Zijn bruid. Nog steeds geldt Zijn Woord: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Zou Hij dat Woord nu ingetrokken hebben? Zou je nu niet meer op Hem aankunnen? O, bedenk toch: er ís een Zaligmaker. En Hij is álles wat jij nodig hebt om zalig te worden. En Hij ís betrouwbaar in wat Hij gezegd heeft en zegt. Denk hier eens over na. Wat doet dit met je? Geeft je dat geen hoop en moed?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl