29 September 2022
De heerlijkheid van de Bruidegom
De heerlijkheid van de Bruidegom

Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

— Hooglied 2:1

Christus is zo heerlijk dat blijkbaar één beeld onvolkomen is. De Bruidegom vergelijkt Zich niet alleen met een roos, maar ook met een lelie. Zo lezen we ook dat God de mens schiep naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen. Blijkbaar is er zo’n volheid in God dat én man én vrouw nodig zijn om iets daarvan te vertolken. Zo ook een prachtige bloedrode roos en een zuiver witte lelie. De bruid zegt in hoofdstuk 5:10: Mijn Liefste is blank en rood. Deze Bruidegom rechtvaardigt Zijn bruid en Hij heiligt haar ook. Christus is echt een volkomen Zaligmaker.Saron is een vruchtbare streek met een weelderige plantengroei. De rozen van Saron genoten grote bekendheid. De vlakte van Saron was ook een open vlakte. Iedereen kon dat gebied in om er te wandelen en van de natuur te genieten. Het aanbod van genade gaat uit tot elke hoorder (en lezer) van het Evangelie. Zondaren zijn welkom bij Christus. Jesaja nodigt alle dorstigen uit. Christus nodigt alle vermoeiden uit. En in Openbaring staat: Die wil, neme het water des levens om niet. Wat een rijk en ruim Evangelie. Veracht dat toch niet!Maar eerlijk is eerlijk. Deze zuiver witte Lelie groeit en bloeit in de dalen. Onze hoogmoed moet een dal worden.  Aan de nederigen geeft Hij genade, zegt Petrus. Waarom zou jij hoogmoedig zijn? Wij hebben alleen maar blinkende zonden. Zouden wij niet juist ootmoedig moeten zijn als je ziet dat Christus Zich dood heeft geliefd om zondaren zalig te maken? Naäman voelde zich eerst te trots om zich in de Jordaan te gaan wassen. Maar hij luisterde uiteindelijk naar zijn knechten en hij werd genezen. Volg zijn voorbeeld na!

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl