04 Oktober 2022
Zien op de Hogepriester
Zien op de Hogepriester

Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus.

— Hebreeën 3:1

De apostel zet in zijn brief de unieke heerlijkheid van het werk van Christus uiteen. Alles wat van Christus wordt gezegd, moet de Hebreeën vermanen tot geloof, opdat zij niet doorvloeien (= afdrijven). De vermaningen leidt de apostel in met het woordje: daarom.

 

Aanmerkt Christus Jezus, dat is het woord van vermaning in onze tekst. Richt al je aandacht op Hem en verlies Hem geen seconde uit het oog. Want Jezus is een apostel, iemand die gezonden wordt met een bepaalde taak en volmacht. Hij is de door God gezonden barmhartige en getrouwe Hogepriester. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en is in ons bestaan gekomen. Hij is Immanuel: God met ons. Hij heeft vol barmhartigheid als Hogepriester het offer van Zijn leven gebracht tot verzoening van al onze zonden.

 

De apostel noemt hen heilige broeders, omdat Christus Zich er niet voor schaamt hen Zijn broeders te noemen. Hen, dat zijn mensen, zoals jij en ik, die door hun zonden tot slavernij gedoemd waren, in een nooit verdwijnende angst voor de dood. Maar die door God geroepen worden tot een onvoorstelbare heerlijkheid.

 

Ik geef je gelijk als je zegt dat van die heerlijkheid vandaag niet zoveel is te zien. De dood is nog machtig op aarde. En het leven van Gods kinderen wordt bedreigd door de verzoekingen van de satan. Het is een strijd om staande in het geloof te blijven. Daarin worden we geroepen om Christus Jezus aan te merken, te zien op Hem, de Hogepriester, Die Zichzelf opgeofferd heeft voor allen die Zijn Naam liefhebben. Hij gaat voor in de heerlijkheid, die in Hem wordt toegezegd. Dat is aanmerken, zien, in geloof.

Dat geloof is door de Hebreeën beleden. Ze hebben van harte Amen gezegd op de prediking van het Evangelie van de verheerlijkte Christus. Laat daarom niemand zich aftrekken van de heerlijkheid in Christus, waartoe God roept! Wie zou voor het leven de dood kiezen?

 

Bij U, HEER, is de levensbron;

Uw licht doet, klaarder dan de zon,

Ons 't heuglijk licht aanschouwen. (Psalm 36:3)

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl