24 Maart 2023
Wat een verantwoordelijkheid
Wat een verantwoordelijkheid

Toen begon Hij de steden in dewelke Zijn krachten het meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.

— Mattheüs 11:20

In de ene stad heeft Jezus meer wonderen en tekenen gedaan dan in de andere stad. In de ene stad heeft Jezus meer gepreekt dan in de andere stad. Dat mag Hij Zelf bepalen. Dat is Zijn vrijmacht. Hij is aan niemand verantwoording schuldig waar en wanneer Hij komt met Zijn Woord. Nu verwijt Jezus de inwoners van die steden die zo bevoorrecht zijn geweest. Hoe vaak is Jezus bij hen geweest en hoeveel tekenen en wonderen heeft Hij tot ondersteuning van het Evangelie daar gedaan.

 

Je zou zeggen dat Jezus er alles aan heeft gedaan om ze tot bekering te brengen, maar zij hebben zich niet bekeerd. En dat verwijt Jezus hun. Hij zegt daarmee dat ze dwaas zijn. Ja, je bent dom als je je niet bekeert! Je bent dom als je je voorrechten laat liggen. Tyrus, Sidon en Sodom zouden zich onder dezelfde omstandigheden wél bekeerd hebben.

 

Maar, zeg je, ik kan mijzelf toch niet bekeren? Dat klopt! Maar Jezus liet zien in die bevoorrechte steden wat Hij wél kan. In Kapernaüm bijvoorbeeld heeft Hij de meeste gelijkenissen gesproken en de meeste wonderen gedaan. Zou iets voor Hem te wonderlijk zijn? Hij laat Zijn gewilligheid en Zijn almacht zien, opdat jij met je onwil en onmacht bij Hem zou komen om hulp en redding. Chorzazin, Bethsaïda en Kapernaüm waren zo bevoorrecht, maar zij bekeerden zich niet. Zij hadden geen mishagen over zichzelf en geen droefheid naar God. Vind je het vreemd dat Jezus Zijn verwijt uitspreekt over onze zelfvoldaanheid. O, wat zal de hel vreselijk zijn voor allen die onder het aanbod der genade hebben geleefd en onbekeerd zijn gebleven.

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl