22 Maart 2023
Johannes, de grootste en toch overtroffen
Johannes, de grootste en toch overtroffen

Voorwaar zeg Ik u: Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen is meerder dan hij.

— Mattheüs 11:11

Jezus geeft een goed getuigenis over Johannes. Johannes heeft Jezus aangewezen en zelf geen eer aangenomen. Nu wijst Jezus naar hem en noemt hem de grootste onder de mensen. Het maakt wel een groot verschil of Jezus jou zo noemt of dat jij dat van jezelf vindt. Hoe kan Jezus dat nu zeggen? Johannes was toch ook een zondaar net als alle andere mensen? Iedereen is toch afgeweken? Jezus bedoelt te zeggen dat Johannes het grote voorrecht heeft gehad dat hij Jezus heeft gezien met lichamelijke ogen. Profeten voor hem hadden de komst van Jezus naar deze aarde ook graag willen meemaken. Johannes hoefde niet te preken van een komende Jezus, maar mocht preken over een gekomen Jezus. Het Koninkrijk der hemelen was weer een stap dichterbij gekomen. Onder het Oude Testament waren zoveel regels en wetten, dat het lang niet altijd eenvoudig was om je daaraan te houden. Maar nu Jezus gekomen is, is het uur van de verlossing van de wet dichterbij gekomen.Toch zegt Jezus dat Johannes ook overtroffen wordt. Johannes heeft Jezus niet gekruisigd gezien. Niet gezien dat Hij is opgestaan. Niet meegemaakt dat de Heilige Geest is uitgestort. Wij hebben nog een heerlijker openbaring van Jezus in het Woord dan Johannes. Maar daarmee ook meer verantwoordelijkheid. Heb jij meer of minder dan Johannes gezien? Weet jij door genade meer of minder dan Johannes? Er is nu veel vrijmoediger toegang tot de Troon der genade. Je wilt toch niet zeggen dat jij daar geen gebruik van maakt?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl