27 Maart 2023
De Koning-Middelaar: Zijn inkomst
De Koning-Middelaar: Zijn inkomst

Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God.

— Markus 1:1

We willen in deze zesde Lijdensweek stilstaan bij Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, Die de Middelaar en Koning is. Daarin volgen we het evangelie van Markus.

Markus was in de eerste christengemeente vooral de man van het verslag van de Petrus. Ook is in dit evangelie van Markus kenmerkend de vaart van het verhaal.

Kort en krachtig vermeldt hij allerlei zaken die ons de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, doen kennen. Ook is daarin zijn woordkeuze typerend, we lezen vaak het woord: ‘terstond’.

 

De Koning komt, naar de Schriften reeds aangegeven hebben. Die Koning, Die eerst als Middelaar een eigen volk vrijkoopt uit de handen van de satan, verzoenende de zonden van het volk Gods.

Dat Rijk van de Heere Jezus Christus, de Koning-Middelaar, gaat voort, zo meldt Markus. Ook vandaag, 27 maart 2023, want deze Koning is de Eerste en de Laatste, Die leeft tot in alle eeuwigheid.

 

Hoe gaat dat Rijk dan voort? En welke weg gaat deze Koning? Markus verwijst naar de Schriften die een wegbereider, een heraut hebben aangekondigd. Die wegbereider maakt het volk gereed om de genadige heerschappij van deze Koning te ontvangen en te bejubelen.

 

Met welke maatregelen doet de heraut dat? Het is een tweevoudige taak die hij daarvoor uitoefent. Hij maakte het volk gereed om de gave Gods in de Middelaar Christus te ontvangen en zo het Koninkrijk te beërven door: dopen in de Jordaan onder belijdenis van de zonden.

 

Ook kleedde hij zichzelf als een ware profeet en verkondigde het evangelie. Hij wees steeds van zich af, naar het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.

7. Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden.

8. Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.

 

Afwassing van zonden en afwassing van de zondemacht. Markus verkondigt het ons dat daarin de weg en de toegang tot het Koninkrijk des Heeren ligt opgesloten.

Ten goede voor eenieder die gelooft. Tot onheil van hen die deze weg van de Koning-Middelaar niet aanvaarden.

 

De HEER is mij tot hulp en sterkte;

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

Dies loof ik Hem mijn leven lang. (Psalm 118:7)

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl