29 Maart 2023
De Koning-Middelaar: Zijn volmacht
De Koning-Middelaar: Zijn volmacht

En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn!

— Markus 1:27

De Koning-Middelaar heeft beschikking over mensen door hen te roepen tot de dienst in het Koninkrijk Gods. Hij roept de discipelen tot de bijzondere taak van de evangelie-dienst. Komt achter Mij, zo klinkt Zijn bevel en zij volgen Hem.

Het Woord van de Koning-Middelaar is machtig en brengt mensen buiten zichzelf. Dat zien we in de synagoge van Kapernaüm. Hij leert als iemand die volmacht heeft en niet als de Schriftgeleerden. In Zijn woorden komt mee de volstrekte verandering van het Woord Gods. Het is het zwaard van de Geest (Efeze 6:17), het wapen van het Koninkrijk Gods.

 

Dat Woord is krachtig tot geloof en bekering, het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat moet wel, want tegenover dit Woord komen alle duivelse machten in verzet. Dat is een verzet dat geboren is uit vrees voor de totale ondergang.

Wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. (Markus 1:24)

Maar dan horen we de kracht van Gods Woord: Zwijg stil, en ga uit van hem.

 

Het Woord van de Koning-Middelaar heeft gezag: mensen worden geroepen en komen. Mensen worden geroepen, ook gehandicapten, jongeren, ouderen, gebonden door de duivel in zijn dienst en ontvangen vrijheid om Christus te volgen.

 

Zo wil deze Koning-Middelaar gekend zijn. Bevrijding door Zijn Woord dat ruimte schept tot dienen: God boven alles en de naaste als zichzelf.

Geloof jij in die volmacht van de bevrijding uit de banden van de duivel? Ook vandaag? Diezelfde Koning-Middelaar gekomen vanuit de hemel kent ons in onze zwakheden en regeert ons ten goede. Zijn Woord is kracht en macht en maakt ruimte tot dienst aan God. De kracht tot bevrijding is vandaag nabij: het Woord dat Christus, de Koning-Middelaar, verkondigt.

 

De HEER wou mij wel hard kastijden,

Maar stortte mij niet in den dood;

Verzachtte vaderlijk mijn lijden,

En redde mij uit allen nood. (Psalm 118:9)

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl