31 Maart 2023
De Koning-Middelaar: Het rantsoen voor velen
De Koning-Middelaar: Het rantsoen voor velen

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

— Markus 10:45

Markus accentueert in zijn evangelie vooral het machtige dat de Koning-Middelaar eigen is, Die komt tot Zijn heerschappij. Maar daarin is de Heere Jezus ook voluit Priester, de vervuller van de hogepriester van het Oude Testament. Hij kwam om te betalen voor de zonden van het volk. Ook zo heerst Hij en komt Hij tot heerschappij. Het is een wijze van regeren die bij Gods recht past. Een wijze van regeren die past bij onze zonde en schuld, zodat we niet ondergaan maar leven.

Ken je Hem zo? Hij kwam om te dienen naar het recht Gods op deze wijze en Zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen

 

De Koning-Middelaar heerst op de wijze van de Grote Verzoendag. Daar werd Gods Koningschap openbaar als een genadig Koningschap. God laat betalen voor de schuld. Hij laat de zonde ook wegdragen ver bij het volk vandaan. De bokken van de Grote Verzoendag zijn een voorafschaduwing van de betaling van Gods Zoon in onze plaats.

 

Was dat Koningschap dan zo bijzonder? De discipelen vergelijken het met een aards koninkrijk. Ze vragen naar een goede baan. Ze willen hun positie verzekeren en verwachten een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd. Ze vragen ook om de ereplaats: aan de rechter- en linkerhand van de Heere Jezus.

De Heere Jezus wijst vervolgens op het eigensoortige van Zijn rijk als Hij zegt:

Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt wordt?

 

De Koning-Middelaar wijst op de ware grootheid van het Koninkrijk Gods. Niet leven als de aardse machthebbers, maar dienen en dienstdoen. Gedreven door de liefde waarmee God je eerst heeft liefgehad. Dan acht je om het offer dat Christus heeft gebracht de ander uitnemender dan jezelf. Dan leef je naar Gods recht en naar Gods Wet. In dankbaarheid aan Hem, Die Zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen.

 

Brandofferen, noch offer voor de schuld,

Voldeden aan Uw eis, noch eer.

Toen zeide' ik: "Zie, ik kom, o HEER;

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. (Psalm 40:4)

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl