24 Juni 2023
Open ogen; Openbaring
Open ogen; Openbaring

Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

— Openbaring 3:17,18

Er zijn verschillende soorten zoogdieren waarvan de jongen blind geboren worden. Dat is heel gewoon. Na een aantal dagen gaan die oogjes vanzelf open. Zo is het bij mensen niet. Elke baby kan kijken en herkent zijn eigen moeder. Toch wordt iedereen blind geboren en je gaat niet vanzelf zien.

 

Er staan verschillende voorbeelden in de Bijbel over mensen die ‘ziende’ zijn gemaakt. Ze konden eerst dingen niet zien, daarna wel. We hebben er deze week een aantal voorbij zien komen.

 

Hoe zit het nu met jou? Durf je eerlijk naar jezelf te kijken? Of lijk je een beetje op een pissebed? Heb je die weleens gezien als je een steen optilde? Dan rennen ze snel weg. Ze willen het daglicht niet zien. Daar kunnen ze niet tegen. Vind je de confrontatie met jezelf naar en vervelend? 

 

De mensen in Laodicea vonden dat ook. Zij waren trots, rijk en… blind.

 

De Heere Jezus brengt aan deze gemeente een bezoek. Dat doet Hij als de brief uit Openbaring 3 aan hen wordt voorgelezen. Hij brengt ook jou nu een bezoek. Terwijl je dit leest.

 

Ben je nog blind? ‘Ik’, zegt Jezus, ‘heb dan belangrijk advies voor je! Zalf je ogen met ogenzalf.’ De mensen in Laodicea hebben dat direct begrepen. In hun stad maakten beroemde apothekers goede ogenzalf. Zo’n voorbeeld gebruikt Hij omdat Hij hen wil raken. Hij prikt met die opmerking door hun (plaatselijke/persoonlijke) trots heen.

 

Ja, het is God Die de ogen der blinden opent. Toch doe je er goed aan het indringende advies van de Zaligmaker niet in de wind te slaan. Zalf je ogen! Neem het Woord! Zie op Hem! Zie dat Hij rechtvaardig is. Zie dat bij Hem zijn, milde Handen en vriendelijke Ogen.

 

Hij wil binnenkomen. Avondmaal houden. Gemeenschap hebben. Hij zoekt zondaren. Hij zoekt jou!

Filip Uijl

Door Filip Uijl

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl