28 Juni 2023
De liefde van Christus
De liefde van Christus

En bekennen de liefde van Christus, die kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

— Efeze 3:19

Paulus bidt voor de gemeente van Efeze waar de Heere zulke grote wonderen heeft verricht. Gods kinderen in Efeze hebben ook steeds de Heilige Geest nodig om versterkt te worden en meer geestelijke kennis te ontvangen. Er is groei nodig in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Die kennis van Hem en Zijn werk brengt tot verwondering over de liefde van Christus.

 

De liefde van Christus gaat onze kennis te boven. Hoe meer je Hem leert kennen in Zijn noodzakelijkheid, Zijn gepastheid en Zijn dierbaarheid, hoe groter de aanbidding en de verwondering over Zijn liefde.  De Heilige Geest geeft meer kennis van Christus’ liefde. Hij geeft zoveel uit liefde in al Zijn schatten en gaven aan Zijn kerk. Hij laat steeds meer zien van Zijn werk en Zijn Persoon.

 

Hij heeft alles verworven om zondaren zalig te maken uit liefde tot zondaren.  Nu zet Hij Zijn werk in de hemel voort voor Zijn kerk, uit liefde voor allen die Zijn eigendom zijn. Je gaat in alles Zijn liefde zien, niet alleen in wat Hij geeft, maar vooral in Wie Hij is. Hij is de Zaligmaker met een bewogen hart. Je raakt er niet over uitgedacht wat de lengte, de breedte en diepte en hoogte is van Zijn liefde. Je raakt er hoe langer hoe meer mee vervuld.

 

Paulus bidt voor de gemeente. Ja, in de weg van het gebed zien we meer van Zijn liefde. Je gaat Hem meer liefhebben als antwoord op Zijn liefde, Die aan alles voorafgaat.  Hij wordt de Schoonste van alle mensenkinderen. Wat een wonder dat Hij mij liefheeft!

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl