30 Juni 2023
Licht
Licht

Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

— Efeze 5:13

De tegenstelling tussen licht en duisternis komen we vaak in de Bijbel tegen. Hier wordt door Paulus het beeld van het licht gebruikt dat de werken van de duisternis onthult. Zo gaat het in het leven van gelovigen ook. Wanneer Christus met Zijn licht schijnt in het hart, komen de zonden aan het licht.

 

Verborgen zonden worden ontmaskerd door de Heilige Geest. Ken jij dat ontdekkende werk van de Heilige Geest? In een donkere kamer zie je het stof op meubels niet liggen, maar wanneer de zon schijnt en door het raam zijn licht laat vallen, zie je het stof. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest komen onze zonden aan het licht en gaan wij ze belijden als schuld voor God.

 

Net als de mensen in Efeze leven we van nature in de duisternis. De Heilige Geest laat Zijn licht schijnen opdat wij Christus nodig hebben als onze Zaligmaker. Als je Christus nog niet kent: kom tot Christus, Die het Licht is. Maar de levenswandel van Gods kinderen onthult ook de werken van de duisternis in het leven van de ongelovigen. Door de heilige levenswandel van de gelovigen komen de zonden van de ongelovigen scherper aan het licht.

 

Zo worden ook zij die in de duisternis leven opgewekt om Christus, het Licht, te ontvangen in hun leven. Gods volk is een licht in deze wereld, om mensen tot het Licht te brengen. Daarom klinkt ook de oproep van Paulus om ‘voorzichtig’ te wandelen. Het is zo erg als er soms haast geen onderscheid met de wereld te zien is. Bid om de vervulling met Gods Geest.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl