01 Juli 2023
Sterk in de Heere
Sterk in de Heere

Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in sterkte Zijner macht.

— Efeze 6:10

Het laatste gedeelte van de brief aan de Efeziërs staat vooral in het teken van de geestelijke strijd. Die strijd is kenmerkend voor het leven van een christen. In eigen kracht is hij niet in staat om te blijven staan. We ontdekken steeds weer onze eigen zwakheid en de kracht van de oude mens, die zich nog laat gelden. De duivel en de wereld weten ons te vinden. De duivel heeft zijn eigen listen om de gelovigen te bestrijden.

 

Het is een strijd tegen de geestelijke boosheden, die onder aanvoering van de duivel staan. Laten we ook de duivel niet onderschatten. Hij weet dat hij een korte tijd heeft, en daarom zijn toorn des te groter is, en dat uit zich in die geestelijke strijd.  In ons is geen kracht, maar er is kracht in de Heere te vinden. De Heere reikt de geestelijke wapenrusting aan. Zo goed en genadig is Hij.

 

Hij laat ons niet aan onszelf over in die geestelijke strijd. Hij voorziet in de geestelijke wapenrusting. Elk onderdeel van die wapenrusting hebben wij nodig om onszelf te beschermen. Belangrijk is het Woord van God die de gordel van de waarheid is en het zwaard van de Geest. Die wapenrusting kun je alleen maar goed gebruiken wanneer je in afhankelijkheid van Hem strijdt. Het kan niet zonder aanhoudend gebed. 

 

Door het gebed ontvangen wij alle kracht die wij nodig hebben. Bij Hem kloppen we nooit tevergeefs aan. Christus heeft de strijd tegen de duivel en zijn rijk gewonnen. Wie van Christus is, staat aan de winnende kant. Wie bij Christus schuilt in zijn zwakheid, is juist vol van kracht: want als ik zwak ben, ben ik machtig.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl