08 Juli 2023
Jona roept tot God
Jona roept tot God

Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God! 

— Jona 2:6

Lezen: Jona 2:6-11Het zijn de omstandigheden waardoor Jona zich overstelpt voelt (vs.7). Hij mist de gemeenschap met God. Heeft geen zicht op genade. Bevindt zich in de buik van een vis als in het graf. Maar, juist toen dacht hij aan de HEERE (vs 7). Je zou dat ook kunnen vertalen met in herinnering brengen, vermelden, gedenken, belijden. Juist daar in die diepte, daar wordt de herinnering wakker.

 

Het gebed van Jona klinkt op tot de Heere. Het gebed kwam tot in Gods heilige tempel. Dit was de plaats van omgang met God, bij het offer. Het klinkt als een refrein in Jona’s Psalm. Eerst in vers 4: ‘Nochtans zal ik de tempel van Uw heiligheid weder aanschouwen.’ En in vers 7: ‘Mijn gebed kwam tot U, in de tempel van Uw heiligheid.’ De tempel, de plaats van gemeenschap met God. Waarbij met het zicht op het offer, de intieme omgang met Christus ervaren wordt.

 

Daar in de tempel van Gods heiligheid, richt alles zich op de heiligheid van God. De Vader, de almachtige heerser over al wat leeft. De Zoon, die Mens werd zoals wij. Die daar staat als het geslachte Lam. De Heilige Geest Die levenwekkend rondgaat en het gebed geboren doet worden. Niets richt zich daar op onszelf, alles op Hem.

 

Tref ik jou vandaag zo aan? Smachtend naar de omgang met God, vanuit de omstandigheden waarin jij jezelf aantrof? Jona toont ons dat de Heere hoort. Hij Die het gebed in het hart legt, Die de Geest van de gebeden stuwt. Hij hoort en verhoort. Christenen zijn herkenbaar aan hun gebedsleven. Het zich aanhoudend werpen op Hem. Omdat Hij door Zijn Woord spreekt. Zoals Jona hier allerlei Schriftcitaten uit de Psalmen neemt, zo mogen wij met de Psalmen tot de Heere roepen.

 

De Heere is barmhartig, genadig en groot van goedertierenheid, berouw hebbend over het kwaad. Het heil is niet van een mens afkomstig, maar door Christus verworven. Hij schenkt verlossing, uit de diepte.

 

Ds. A.S. Middelkoop

Door Ds. A.S. Middelkoop

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl