29 Juni 2023
Bedroeft de Heilige Geest niet
Bedroeft de Heilige Geest niet

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing.

— Efeze 4:30

Het is een groot voorrecht dat een gelovige de Heilige Geest ontvangen heeft toen hij tot geloof kwam. Paulus sprak er eerder over in deze brief (1:13). De gave van de Heilige Geest is tegelijk het zegel dat de gelovigen bewaard worden tot volkomen verlossing. Ook hier zie je de vastheid van Gods werk. Maar dat neemt niet weg dat in het leven van de gelovige de Geest bedroefd kan worden. 

 

Bedroeven geeft ook aan dat het om een verstoring gaat van de verhouding tussen de gelovige en de Heilige Geest. De Heilige Geest is een Persoon die je kunt bedroeven. De Heilige Geest is komen wonen in het hart waar Hij het geloof gewerkt heeft. Hij woont er uit liefde. Maar je kunt ook zondigen tegen die liefde van de Heilige Geest.

 

Paulus geeft hier concrete zonden aan die ervoor zorgen dat de Heilige Geest verdriet wordt aangedaan: leugens, roddel en bitterheid bijvoorbeeld. Het heeft te maken met wat wij denken en zeggen over anderen, met waarheid en leugen. De Heilige Geest houdt dan Zijn liefelijke werking in om ons te ontdekken aan die zonden.

 

Het geestelijke leven verschraalt en de kracht gaat eruit. Zo wil de Heilige Geest ons brengen tot zelfonderzoek en schuldbelijdenis. Laat het ons dagelijks gebed zijn om te strijden tegen de zonde en in onderlinge liefde te leven in vergevensgezindheid

en vrede. In Christus is vergeving en kracht om voor Hem te leven. David bad in Psalm 51 toen hij zijn zonde voor God beleed: neem uw Heilige Geest niet van mij. De Geest trekt Zich terug om dan ook weer krachtig te gaan werken zodat Zijn vruchten zichtbaar worden.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl