09 September 2023
Bekering, een levenslang proces
Bekering, een levenslang proces

Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens … En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

— Efeze 4:22,24

Heiliging blijft in dit leven onvolmaakt. Nee, geen één kind van God zal daar mee

tevreden zijn. De oude mens is wel met Christus gekruisigd. Maar je weet het, als iemand net gekruisigd was, dan stierf hij niet gelijk. Dat kon soms wel dagen duren.

 

Daarom leert de Bijbel dat ons vlees ook elke dag gekruisigd moet worden. Er moet dagelijks gestreden worden. Dagelijks moeten er concrete keuzes gemaakt worden. Maar vergeet niet wat de Heere Jezus zei: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ De kracht van een heilig leven ligt in Christus. Daarom hoe heiliger hoe zwakker!

 

Dus weer eerst de vraag: Ken jij Christus? Dat is zo intens belangrijk! Zonder Hem geen levensheiliging. Maar waar de omgang met Hem mag zijn, omdat Hij met jou omgaat, daar leg je de oude mens af. Wat een wonder dat je een oude mens hebt. Want die wordt zo genoemd om hem te onderscheiden van de nieuwe mens. Zonder de nieuwe mens ben je nog steeds geestelijk dood.

 

‘Afleggen’, heeft te maken met droefheid over de zonde en met een wegvluchten bij de zonde.  ‘Aandoen’, heeft te maken met vluchten tot God en vreugde in God. Wegvluchten van de zonde zou nog kunnen. Maar je neemt jezelf, de oude mens altijd mee. Eens is Gods kind bekeerd. Als hij de laatste adem uitblaast. Dan is hij van zichzelf verlost en heeft God Zijn mens terug. Verlang jij naar die dag?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl