11 September 2023
Beginnen … met deze wereld
Beginnen … met deze wereld

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

— Genesis 1:1

Deze week krijgt het ‘beginnen’ in de Bijbel de aandacht.

Maar wanneer begon het ‘beginnen’?

Zodra je daarover nadenkt, gaat het al duizelen.

 

De Enige, Die ons daarover de waarheid en werkelijkheid kan laten weten, is God. Hij is namelijk de Eeuwige, Die geen begin heeft. Nou, als je dan aan je eigen minuscule beginnetje in de buik van je moeder denkt, wat ben je dan ongekend nietig, ja toch?

Je ziet in Genesis 1:1 dan ook, dat het ‘in den beginne’ helemaal niet om jou of mij draait, maar om God, de Eeuwige. Hij was het, Die begon met deze wereld. En gelukkig vertelt Hij ons ook glashelder, hoe Hij dat deed. 

 

Toen Hij ging beginnen, deed Hij dat namelijk door iets te maken, waarin Hij Zichzelf uitdrukte. Alles wat Hij maakte liet iets van Hem zien. Het heelal, het uitspansel, de wateren, de aarde, edelstenen, vruchtbomen, dieren, enzovoort. Waar je ook keek, overal zag je de heerlijke Naam en hand van God in. Het allermeeste was dat zichtbaar toen Hij de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. Geboetseerd uit aarde en levend gemaakt uit adem van God.

 

God begon scheppend. En Hij is niet meer gestopt met scheppend beginnen. Daar hangt de werkelijkheid van iedere dag van aan elkaar. Daarmee gaat Hij door, totdat Hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde creëert. Want helaas, helaas hebben wij mensen dat heerlijke begin, inclusief onszelf, in de vernieling gestort door tegen onze Schepper te zondigen. Al die woorden en daden van God in de Bijbel en in deze wereld zijn daarom puur genadige, scheppende wonderen van genade. Bovenal het wonder van de komst van Gods Zoon in deze wereld. Daarover gaat het stukje van morgen: in den beginne was het Woord.

 

Begin daarom (telkens opnieuw) met het intense gebed: Schep mij een rein hart, o God… (Ps. 51:12)

God maakt in Zijn genade ook met jou (ja, telkens opnieuw!) een scheppend nieuw begin! 

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl