08 September 2023
Bekering, het doel waarvoor Christus kwam
Bekering, het doel waarvoor Christus kwam

En Hij heeft u, … nu ook verzoend, … opdat Hij u zou heilig en onberispelijk voor Zich stellen.

— Kolossenzen 1:21,22

Je kunt het woord bekering ook gebruiken voor de dagelijkse bekering. Wij noemen dat ook wel het leven van de heiliging. En daar gaat het eigenlijk wel om. Wij denken vaak: ‘als onze ziel maar gered is.’ Even terzijde: is dat zo? Denk jij vaak na over de redding van je ziel? Dat is goed. Maar toch…!

 

Christus kwam ten diepste opdat de Heere Zijn mens weer terug zou krijgen. God is Zijn mens en Zijn beeld kwijtgeraakt in het Paradijs. Heb je daar weleens over nagedacht? Ja, wij zijn God kwijtgeraakt en daarom moeten wij sterven. Maar God is de mens kwijtgeraakt.

 

Naast de dagtekst uit Kolossenzen kun je ook denken aan Efeze 1:4: ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem … opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.’ Het gaat erom dat wij voor Hem leven. Dat heel ons leven is gewijd aan Hem. Hij heeft er recht op. Er is ook geen beter leven. Als je voor jezelf leeft dan heet dat de dood.

 

Denk maar aan de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Zijn vader zei: ‘Deze mijn zoon was dood’ (dat was toen hij weggegaan was bij zijn vader en voor zijn eigen plezier leefde) ‘en is weder levend geworden’ (dat was toen hij met schuld bij zijn vader terug kwam en de liefde van zijn vader ontving en zij begonnen vrolijk te zijn. Die dagelijkse bekering is de verborgen omgang met de Heere. De mate van omgang met Christus maakt het verschil in heiliging. Hoe ben jij eigenlijk? Heb jij die omgang met Hem?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl