18 Maart 2024
Petrus was er bij
Petrus was er bij

..dat Hij mede nam Petrus, Johannes en Jakobus

— Lukas 9:28

Deze week staan we stil bij enkele momenten in de lijdensgeschiedenis van Jezus waar Petrus bijzonder bij betrokken is. Hier lezen we hoe hij door Jezus wordt meegenomen samen Johannes en Jakobus op de berg. Zoals Jezus vaak deed, bidt Hij op de berg. Maar deze keer is het anders. Jezus wordt veranderd in heerlijkheid en Hij spreekt met Mozes en Elia. Het onderwerp is Zijn lijden en sterven. De uitgang van Jezus is Zijn dood aan het kruis. Voor Petrus is het zo’n goede en heerlijke ontmoeting dat hij  aangeeft dat ze hier wel een tijd met elkaar kunnen blijven. Maar dat is de bedoeling niet. Petrus mag er bij zijn om ook voorbereid te worden op de dood van Zijn Meester.  Hij heeft het toen ook niet allemaal begrepen zo blijkt later. Ze hebben na de verheerlijk op de berg ook gezwegen. Maar later in zijn brief haalt Petrus (2 Petr. 1:16-18) deze geschiedenis aan om te bewijzen dat het Evangelie echt betrouwbaar is.  Petrus had het nodig om onderwezen te worden in de weg die Jezus moest gaan.  Voor Jezus hier is het een duidelijke bemoediging om deze weg van het lijden te gaan. Het is de wil van Zijn Vader. Heb jij al zicht gekregen op de noodzaak van het lijden en sterven van Jezus?  Daarom worden wij meegenomen aan de hand van het Woord en gewezen op Hem, Die moest sterven vanwege onze zonden?  Mozes en Elia konden alleen de wet geven en handhaven, maar geen verzoening brengen. Zij wijzen op Jezus. Hij heeft de wet vervuld, opdat zondaren verlost worden van de schuld van de wet. Heeft de lijdende Jezus waarde voor jou gekregen? Zie je heerlijkheid in Hem?

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl