19 Maart 2024
Petrus volgt van ver
Petrus volgt van ver

En Petrus volgde van verre

— Lukas 22:54

Petrus is net als de anderen ook gevlucht in de hof van Getsemane. Maar hij blijft Jezus volgen. Op een enig moment is hij op afstand blijven staan en blijven kijken naar wat er met Jezus gebeurd. Jezus is een gevangene die naar het huis van de hogepriester wordt gebracht om ondervraagd te worden. Ja, in het hart van Petrus is zoveel liefde tot Jezus dat hij het niet kan laten om Jezus te volgen. Zo kennen wij Petrus. Hij is een hartelijke, toegewijde discipel van Jezus. Hij heeft al gezegd dat hij Jezus nooit zal verlaten. Het is ook echt gemeend. Hij volgt hier op een afstand, op grote afstand, want hij beseft wel dat hier wel dat het nu ernst is. Of hij al beseft dat het kruis van Jezus komt, zoals Jezus zelf gezegd heeft, weten we niet. Hij volgt Jezus. Ben jij al zo’n leerling en volgeling van de Heere Jezus geworden? Hij roept ook vandaag jou en mij om Hem te volgen. Niet in zo’n bijzondere zin als Petrus, maar wel om ons hart en leven in Zijn dienst te stellen.  Die geloofsband is ook een band van liefde. Je wilt Hem volgen omdat Hij zoveel voor je betekent. Je volgt Hem ook als snap je net als Petrus lang niet alles van Zijn weg en Zijn werk. Wat het is nodig om elke dag weer onderwijs te ontvangen. Petrus heeft pas na de opstanding van Jezus meer begrepen van het kruis. Wij staan in deze lijdenstijd niet voor het kruis, maar leven na Zijn opstanding. Maar we mogen Hem wel volgen in het Evangelie op Zijn Via Dolorosa(=lijdensweg) en te bidden: Leer mij o Heere, Uw lijden recht betrachten!

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl