12 Maart 2024
Ezra’s stamboom en karakter
Ezra’s stamboom en karakter

Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig Schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de HEERE, de God Israëls, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek.

— Ezra 7:6

Er zijn mensen die precies weten van wie ze afstammen. Soms wel eeuwen terug. In de Bijbel staan nogal wat van die stambomen. Misschien is die van de Heere Jezus (zie Mattheüs 1) wel de mooiste. Want daarin wordt heel duidelijk dat Hij de broederen in alles gelijk wilde worden (zie Hebreeën 2:17).

 

Ezra stamt af van de hogepriester Aäron (vers 5). En hij is, ondanks zijn verblijf in Babel, in de lijn van zijn voorvader voortgegaan. Nee, niet als priester. In Babel stonden genoeg tempels, alleen niet één voor de allerhoogste God. Ezra’s ziel zal daar best weleens onder gezucht hebben. Hij blijft de Schriften bestuderen. De Heilige Geest noemt hem hier ‘een vaardig Schriftgeleerde’. En in vers 10 lees je dat hij de wetten van God ként (met zijn verstand), maar ook naar die wetten wil léven (met zijn hart).

 

Ezra is niet alleen bij God hooggeacht, maar ook bij de koning. Er staat dat de koning hem alles gaf wat hij vroeg. Hij heeft dus vertrouwen in Ezra. Hij weet: deze man zal wat ik geef niet verbrassen. Kennen anderen jou zo ook? Godvrezend. Thuis in de Bijbel. Verlangend om naar Gods wet te leven. Dingen die jou worden toevertrouwd zijn goed besteed bij je. Omdat je het ten dienste stelt aan het Koninkrijk…

Of… moet je zeggen: nee, ik lijk niet op Ezra? Bid dan of God jou uit het Babel, vol met zonden, roept. Bekeer je, want waarom zou je sterven en verloren gaan?

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl