11 Maart 2024
Bidverzoek
Bidverzoek

Opdat zij offeranden van liefelijke reuk aan de God des hemels offeren, en bidden voor het leven des koning en zijn kinderen.

— Ezra 6:10

Stel je voor dat er een oproep van Koning Willem-Alexander in de krant en op social media zou komen om te bidden voor hem en zijn gezin… hoe reageer je dan?

 

Ezra is in Jeruzalem. Het is de bedoeling dat de tempel herbouwd wordt. Maar er komt tegenstand. Natuurlijk, satan wil helemaal geen nieuwe tempel in deze stad. De verwijzing naar het offer van Jezus, dat gebracht zal worden buíten Jeruzalem, is verdwenen en dat vindt hij prima.

De tegenstanders sturen een brief naar koning Darius (Ezra 5:7). Ze willen zeker weten dat de Joden de waarheid spreken als ze verwijzen naar het bevel van koning Kores (Ezra 5:13). Het is goed om hoor en wederhoor toe te passen, ook nu nog! Als er een conflict is, hoef je niet meteen partij te kiezen. Leg je oor bij beide partijen te luister en doe dat vooral biddend. Want hoor en wederhoor toepassen in de hoop zélf gelijk te krijgen – zoals deze tegenstanders van de Joden doen – is natuurlijk niet goed.

 

Koning Darius zet meteen zijn knechten aan het werk. En zij vinden een boekrol (vers 2). Daarin staan een aantal opdrachten. En ook die uit de tekst van vandaag. De tempel moet herbouwd worden om de offerdienst te herstellen en om voor koning Kores en zijn kinderen te bidden. Kores weet dat de Joden een biddend volk zijn. Denk maar aan Daniël, die niet mocht bidden, maar dat toch deed.

Zo’n mooi getuigenis kan koning Willem-Alexander helaas niet meer van ons volk geven. Bid jij wel voor hem en zijn gezin? Wat wij nodig hebben – genade van God – heeft een koning evengoed nodig.

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl