10 April 2023
Waarheid
Waarheid

... Een ieder die uit de waarheid is hoort Mijn stem.

— Johannes 18:37c

Misschien zit je ook weleens met vragen. Hoe weet je nu zeker dat de Bijbel waar is?  Hoe weet je nu echt, dat alleen Jezus de Zaligmaker is. Er zijn zoveel profeten die zich zo aandienen. Of… hoe weet je zeker dat je geloof echt is? Bedrieg ik mezelf niet? Want dat kan je maar één keer doen. Je kunt het nooit meer overdoen.

 

Pilatus stelt de vraag ook: ‘Wat is waarheid?’ Hij krijgt antwoord op deze vraag. Van de Waarheid Zelf. ‘Wie uit de waarheid is…’ Wat is de waarheid? Dat is Hij Zelf. Hij zegt het: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Al deze vragen houden op, waar Hij komt. Als Hij komt in je hart door Zijn Heilige Geest. Die Geest leidt je in alle waarheid. Hij overtuigt je. Je voelt het tot in het diepst van je wezen. Als je de Bijbel, Gods Woord leest: dit is de waarheid. Je gelooft het met heel je hart als de Heere Jezus, je verkondigd wordt. Hij is het. Hij is het alleen. In Hem alleen is mijn zaligheid, mijn eeuwig geluk. Hij is de Waarheid. Hij spreekt de waarheid.

 

Wie uit de Waarheid is hoort Zijn stem. Horen is iets persoonlijks. Niemand kan voor een ander horen. Als je uit de Waarheid bent, hoor je Hem. ‘Horen’ betekent in het Grieks ook ‘gehoorzamen’. Je hoort Zijn stem. Je begrijpt wat Hij zegt. Maar je doet ook wat Hij zegt. Hij woont in je, Hij werkt in je. Waar Hij is gaat Hij nooit meer weg. Hier geloof je het. Spoedig zal je ook zien dat Hij de Waarheid is en alles wat Hij heeft gezegd uitkwam. Vertrouw je maar gerust aan Hem toe. Hij is het waard, je ziel is het waard!

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl