07 April 2023
Foute vragen (5): de foute vraag van godsdienstige leiders
Foute vragen (5): de foute vraag van godsdienstige leiders

En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft?

— Mattheüs 26:68

Wat een lafaards zeg. Eerst trekken ze hun geboeide gevangene een zak over zijn hoofd. Daarna beuken ze hem links en rechts op zijn gezicht. En dan schreeuwen ze tegen hem, dat hij maar even moet raden, wie hem geslagen heeft. Echt te laf voor woorden. Zo behandel je zelfs geen hond. Er is toch ook nog zoiets als ‘rechten van de mens’?       

 

Nou zeker, maar deze situatie is zelfs nog veel erger. Deze geboeide en geblindoekte Gevangene is niet eens alleen mens. Hij is de mens-geworden-Zoon-van-God. Hij heet Immanuël, dat betekent ‘God met ons'. Kijk, en juist dát zijn ze deze nacht van Zijn arrestatie eens flink aan het onderzoeken. Hij noemde Zichzelf zojuist ‘de Zoon des mensen’, die aan de rechterhand van God zit en Die op de wolken van de hemel komt. Niet te geloven zeg, dat is nota bene de hoogste titel die de Joden vanuit het Oude Testament voor de Messias kennen. Uit het boek Daniël, uit een van zijn visioenen (Dan.7:13). De Messias, de Mensenzoon, de Profeet, de Christus. Nou, daar staat Hij dan. Bezweet, vermoeid, geboeid. Tussen al die hoge heren van Jeruzalem. Maar ze zullen Hem wel even testen... 

 

Foute vragen naar je medemens is wat, maar naar God en Zijn Gezalfde is nog vele malen erger. Jezus de Zaligmaker wordt even letterlijk onder handen genomen. Zo begon het niet. Het begon een paar jaar geleden ‘gewoon’ met kritische vragen. Maar de antwoorden waren niet naar hun zin. En toen is het van kwaad tot erger gegaan en hierop uitgekomen. Wat een waarschuwing. ‘Gewone’ kritische vragen richting God en de Bijbel kunnen heel fout uitpakken.

‘Neig mijn hart en voeg het saâm, tot de vrees van Uwe Naam’ (Ps.86:6, berijmd).         

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl