12 April 2023
Vijanden
Vijanden

... Omdat gij van de wereld niet bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.

— Johannes 15:19b

Als je een vriend van de wereld bent, ben je een vijand van God. Maar als je de Heere liefhebt, zal de wereld je haten, omdat je van de wereld niet bent. Wie zijn je vijanden, als je Christus toebehoort? De grootse vijand zit vanbinnen. In je hart is er een onophoudelijke strijd. Paulus schrijft: ‘Het vlees begeert tegen de Geest.’ De Geest van Christus, Die in je woont, wil niet en nooit meer zondigen. Die Geest zucht in je met onuitsprekelijk zuchten.

 

Je verlangt vurig volmaakt alleen voor God te leven. Je wilt helemaal rein zijn. In je gedachten, je verlangens, je woorden en werken. Maar je hebt een macht in je, die het tegenovergestelde wil. Je wordt opgeroepen om door de Geest de werkingen van het vlees te doden. Maar hoe doe je dat? Je hoogmoed, je wellust, je hebzucht, hoe krijg je die dood? In ieder geval door ze honger te laten lijden. Hoe meer je bezig bent met zaken die je ‘vlees’ voeden, hoe sterker wordt het. Hoe meer je bezet bent met de dingen die Boven zijn, des te zwakker wordt je vlees.

 

Je moet je vlees ook doden door waakzaam te zijn. Je moet de plaatsen en gelegenheden mijden, die je vlees voeden. Ook al zitten ze in je eigen zak. Daarom moet je ook radicaal zijn. Je moet ze de kop afslaan. Alle zaken in je hart en leven die tegen God ingaan. De duivel is nu je vijand. Hij is het gevaarlijkst als hij godsdienstig is. Hij verkleedt zich als een engel van het licht, zoals ook zijn dienaren. Hoe kan je hem onderkennen en bestrijden? Alleen door de Geest van God. Door Hem beproef je de geesten of ze uit God zijn.

 

Ook de wereld laat je niet met rust. Wat is dat eigenlijk, de ‘wereld’? Dat is je leefruimte. Gezin, kerk, werk, politiek, vermaak. Alles wat buiten en tegen God is en leeft. Die wereld wil je meezuigen. Naar de hel. Maar in en door Christus ben je meer dan overwinnaar.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl