13 April 2023
Wapens
Wapens

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods ...

— Efeze 6:13a

Als je in eigen kracht tegen je geestelijke vijanden moet strijden, ben je bij voorbaat verloren. Soms laat de Heere je dat voelen. Dat bewaart je voor hoogmoed. Toen David even werd losgelaten pleegde hij overspel en moord. Toen Simson voor een langere tijd los leek te lopen, werd hij seks verslaafd. Het kostte hem zijn ambt, uiteindelijk zijn leven. Waarschuwende voorbeelden. Aansporingen om dicht bij de Heere te blijven. Om vast te kleven aan Zijn Woord. Om Zijn wapenrusting aan te doen. Eigenlijk is dat de Heere Jezus Zelf: ‘Doet aan de Heere Jezus Christus.’

 

Dat Woord was het middel waardoor Augustinus verlost werd. Het Woord van God is een krachtig en heerlijk wapen. Het dringt diep in je door. Het snijd je af van je eigen gerechtigheid en mogelijkheden. Het geeft de kracht tot een nieuw leven. Het borst- wapen van het geloof is een machtig wapen. Het overwint de wereld, in je en buiten je. Door het geloof kan je alles. ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij krachten geeft.’

 

Goede schoenen zijn belangrijk. Dat is uitkomen voor je geloof, ootmoedig en vrijmoedig. Een persoonlijk getuigenis wil God gebruiken om Zijn vijanden in het hart te treffen. Een hartelijk en biddend verlangen om anderen voor Christus te winnen wil God zegenen. Hij doet het. Zo breng je het rijk van de duivel grote verliezen toe. De helm van de zaligheid kan je niet missen. Want de hoop op het eeuwige leven doet al je leed verzachten. De voorsmaak van die zaligheid maakt je hier al meer dan gelukkig. ‘Die God is ons een God van volkomen zaligheid.’

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl