14 April 2023
Overwinning
Overwinning

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

— Romeinen 8:37

Soms lijkt het wel alsof je de strijd verliest. Je vijanden lijken oppermachtig. De angst kan je keel dicht knijpen. De zonden die je allemaal bedreven hebt, kunnen je naar de keel vliegen. De duivel probeert je soms in grote benauwdheid de keel dicht te knijpen. Sommigen van Gods kinderen hebben weleens uitgeroepen: ‘Ik zal nog omkomen.’ Maar zij zijn nu allemaal in de hemel. Ze zijn de strijd te boven. Zij waren geen verliezer, maar overwinnaar. Zo zal het ook met jou zijn, als je de goede strijd strijdt.

 

Hoe benauwd het hier soms kan zijn. Hoe onmogelijk de overwinning soms lijkt. Die overwinning is toch zeker. Door Hem, Die ons heeft liefgehad. Hij heeft de strijd alleen aangebonden. Tegen de duivel. Hij heeft zijn kop en macht vermorzeld, voorgoed. Spoedig zal iedereen het zien en weten. Hij heeft de zonde der wereld weggenomen, Totaal en radicaal. Iedereen die oprecht in Hem gelooft is vrij van zonde. Hij heeft de dood en de hel overwonnen.  Hij is en geeft het eeuwige leven.

 

Eén blik op Hem en je banden breken. Eén zucht tot Hem en je vijanden slaan op de vlucht. Zien op Jezus, op Jezus alleen is het wondere middel. Hier ervaar je vrijheid. Hier vult Hij je hart met geloof, hoop en liefde. Hier klinkt Zijn stem: ‘Waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn.’ Hier tilt Hij je al op, boven alle moeite en strijd uit. En het zal niet lang meer duren of je zult met Hem zitten op Zijn troon. Dan is de overwinning totaal, zichtbaar voor iedereen en eeuwig. Want Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheid. En wij met Hem. Hallelujah.

 

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl