27 September 2023
Sterven
Sterven

Toen zag Gideon, dat het een Engel des HEEREN was; en Gideon zeide: Ach, Heere, HEERE! daarom, omdat ik een Engel des HEEREN gezien heb van aangezicht tot aangezicht. 

— Richteren 6:22

Gideon is bang om te sterven. Weet je wat zo tragisch is? Degenen die echt bang moeten zijn, die zijn het niet. Degenen die niet bang hoeven te zijn, zijn het vaak wel. Wie moet er bang zijn om te sterven? Iedereen die nog voortleeft zonder Christus. Iedereen die nog geen vergeving heeft en kent. Want sterven is God ontmoeten. Sterven buiten Christus is verloren gaan, voor eeuwig. Zolang je dan niet heel ernstig neemt, hou je jezelf voor de gek.

 

Waarom is Gideon zo bang? Hij beseft dat God heel dicht bij hem was. Hij voelt iets van Gods heiligheid en majesteit. Wie heel dicht bij God komt, voelt dat. ‘Heere, ik kan voor u niet bestaan. Ik heb de dood verdiend.’ Maar wat een wonder, juist, als je dat echt gelooft, hoef je niet te sterven. Want de Engel des HEEREN, Die Gideon hier ziet, is de Heere Jezus Zelf. Hij weet volmaakt wat sterven is. Hij kent de dood in al zijn oneindige verschrikking. Hij heeft uit de diepte van hel uitgeroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

 

Waarom? Opdat er vergeving zou zijn voor jouw zonden. Omdat Hij je wil verlossen van je schuld voor God. Omdat Hij je zonde wil wegnemen. Want wat maakt de dood zo oneindig bitter en bang? Juist, je zonden. Als die weg zijn, is er geen dood meer, maar leven, leven, eeuwig leven. Dan verdwijnt alle angst en komt er een zalige rust in je ziel. Jezus zegt immers: ‘Kom naar Mij toe, iedereen die vermoeid en belast is. Ik zal u rust geven.’ Als je die rust ontvangt, kan je ernaar verlangen. Om altijd bij je Liefste te zijn en nooit meer te zondigen.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl