26 September 2023
Twijfel
Twijfel

... als de HEERE met ons is (...)

— Richteren 6:13b

Gideon zit diep in de put. Misschien gebeurt jou dat ook weleens. Hij ziet geen uitkomst, hij is wanhopig. Ieder ogenblik kan de vijand toeslaan. Dan is het gedaan met hem. Er is in Israël geen macht meer om de vijanden te weerstaan. Hoe komt dat? Ze hebben God verlaten. Ze dienden de afgoden. Ja, dan gaat het mis, eeuwig mis. Als je je van God afkeert. Dat was gelukkig niet het geval met Gideon. Hij verlangde zo naar de wonderen van God. Hij dacht vaak aan wat de HEERE eertijds met Zijn volk gedaan had.

 

Die God is nog Dezelfde. Hij wil Gideon gebruiken. Hij wil ook jou gebruiken. Waarvoor? Om Gods volk te verlossen. Hij mag een middel zijn in Gods hand om het volk terug te brengen tot de HEERE. Om hen te verlossen uit macht van hun vijanden. Daarin lijkt hij op de Heere Jezus. Iedere ware gelovige lijkt een beetje op de Heere Jezus. Dat is ook je gebed en verlangen als je echt gelooft.

 

Is Gideon dan zo’n held? Nee, helemaal niet. Hij voelt zich zo klein, zo zwak. Als hij op zichzelf ziet is het helemaal onmogelijk. Hij is ongeschikt voor de opdracht die God hem geeft. Zo werkt God altijd, als Hij je wil zalig maken. En als Hij je wil gebruiken in Zijn dienst. Hij laat je zien hoe onmogelijk het is jezelf te verlossen en anderen te verlossen. Zo krijg je echt die grote Verlosser, Jezus Christus, nodig.

 

Want Hij is een almachtige en gewillige Verlosser. Wie je ook bent, en wat je ook gedaan hebt. Hij is machtig om je zalig te maken. Hij wil je gebruiken in Zijn dienst. Waag het op Hem en je zult nooit bedrogen uitkomen.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl