25 September 2023
De HEERE is met u
De HEERE is met u

... de HEERE is met u (...)

— Richteren 6:12b

De Engel van de Heere zegt dit tegen Gideon. Die Engel is eigenlijk de Heere Jezus Zelf. Dat is wel het mooiste wat je kan overkomen. Als Hij jou laat weten hoe Hij over je denkt. Er is geen groter tegenstelling denkbaar. Of de HEERE met je is of dat Hij tegen je is. Wat maakt het verschil? Het echte geloof in Christus.

 

Gideon was een gelovige. Dat weten we ook uit Hebreeën 11. Daar wordt hij genoemd onder degenen die door het geloof grote dingen hebben gedaan. Weet jij ook al hoe de Heere Jezus over jou denkt? Daar gaat het wel om. Als je dat niet echt interesseert, is het wel duidelijk. Dan is het nog niet goed met je. Als je van jezelf denkt dat het wel goed is, is het niet goed. Als andere mensen goed over je denken, ook niet. Als het echte geloof in je hart is, wil je het graag van Hem Zelf weten. Hij laat je het ook weten. Hoe dan? Lees Zondag 1 eens, van de Heidelbergse Catechismus.

 

Daar wordt de vraag gesteld: ‘Wat is je enige troost in leven en sterven?’ Bij het prachtige antwoord, hoort ook dit: ‘dat Hij mij, door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert.’ Dat is het liefdesgeheim tussen de Heere Jezus en jou. Iedereen die oprecht gelooft komt het aan de weet. Van Hem Zelf. Omdat je ook alleen op Hem vertrouwt. Niet op jezelf, niet op andere mensen. Als de HEERE met je is, is dat het hoogste geluk. Want dat is voor eeuwig. Hij laat je nooit meer vallen. Hij is eeuwig met je. Dat heb jij niet verdiend. Dat heeft de Heere Jezus verdiend. Hij alleen en volkomen. Daarom krijgt Hij alle eer. Daar gaat het om.

 

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl