28 September 2023
Vrede
Vrede

Doch de HEERE zeide tot hem: Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. 

— Richteren 6:23

Dat is wel het mooiste wat Gideon ooit gehoord heeft. Hij hoort uit de mond van de Heere Zelf: ‘Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven.’ Heb jij dat ook weleens gehoord? Als je het Woord van de Heere Jezus gelooft, hoor je dat voor jezelf. Hij zegt het immers: ‘Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.’

 

Wat is vrede? Dat weet je eigenlijk alleen echt, als je die vrede ontvangt. Vrede betekent dat er niets meer tussen ligt, tussen God en jou. Je schuld is betaald. Je hel is geblust. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die vrede kan ook niemand van je wegnemen. God is in Christus goed op je, voor eeuwig. Voel je dat ook altijd? Niet altijd, maar soms wel. Als de Heere met kracht tot je spreekt door Zijn Woord en Geest, zoals hier tot Gideon. Dan wordt je hart weleens vol van die vrede.

 

Zoals Simeon zei: ‘Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’ Het gevoel kunnen wij wel kwijtraken, maar de zaak zelf niet. Wij dwalen soms zo ver af. We vallen soms zo diep. Maar dan blijft toch het gebed in ons hart: ‘Geef mij weder de vreugde van Uw heil.’ Gideon kan nu verder. Hij krijgt weer nieuwe kracht en moed om Gods werk te doen. Het is een groot werk. Het is een heerlijk werk. God wordt verheerlijkt in Zijn eigen werk. Als we in Zijn vrede leven is niets onmogelijk. Als we in Zijn kracht gaan, mogen we zeggen: ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij krachten geeft.’ Waag het gerust op deze God.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl