05 Maart 2024
Vernieuwing van de priesterdienst
Vernieuwing van de priesterdienst

En Ik zal Mij een getrouwen priester verwekken

— 1 Samuël 2:27-36

 De Heere bereidt Zijn volk verlossing door het koningschap. Maar het koningschap kan niet zonder een priesterdienst. Alleen op grond van de verzoening kan er een volk van God zijn, dat van alle vijanden bevrijd, in vrede wonen mag in het Beloofde Land. En in die losbandigheid van de Richteren-periode is ook de priesterdienst verworden. We zien dat onder andere aan de zonen van Eli, Hofni en Pinehas, zij buiten het priesterschap uit voor eigen genoegens. Ook gaven zij zich over aan de seksuele uitspattingen in en bij het Heiligdom Gods. En Eli? Die houdt zijn mond en heeft de lippen stijf op elkaar. Daardoor werd de weg tot God voor verzoening gehinderd. En uit eindelijk moest de Heere daarover wel ten gerichte komen.

 

De hoge eer van de priesterdienst wordt aan het geslacht van Eli ontnomen. Daarvoor komt in de plaats ellende, armoede, afsnijding van het leven. Ja, wei God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Eli zou de nood nog zien die zich over Gods Heiligdom zal storten. Het oordeel begint met de dood van de zonen van Eli en de wegvoering van de Ark des HEEREN door de Filistijnen. De vrouw van Pinehas noemt haar zoontje, geboren in haar doodssmart: Ikabod. Ikabod betekent: De eer is weggevoerd uit Israël. De eer van de HEERE zoals die was voorgesteld door de Ark, was weg uit Israël. Alles door de schuld van de verworden priesterdienst en de boze lusten van het menselijke hart.

 

Maar nu het wonderlijke van deze geschiedenis. De Heere laat Zijn heilswerk niet stuklopen door welke zonde dan maar ook. Want in Zijn oordeel over de verworden priesterdienst, horen we ook weer Evangelie. Wonderlijk? Inderdaad, bij God zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hij straft wel, maar naar onze zonden niet. God zal een priester verwekken, die getrouw zal zijn in al zijn dienst. En dan niet één man, nee, een heel priestergeslacht. Dat zal permanent voor het aangezicht van Gods gezalfde koning verkeren, tot dienst van dat koningschap. De Heere draagt zorg voor Zijn eigen werk. Want alleen getrouwe priesterdienst in offerande, gebed en zegening, geeft aan het koningschap de ware grondslag. Zo komt er een koninkrijk van gerechtigheid en vrede.

 

Ook deze profetie heeft haar vervulling gevonden in de Heere Jezus Christus, de betrouwbare Priester die God Zelf verwekt heeft. En na Zijn volbracht Middelaarswerk op aarde, ziet Hij als Priester-Koning op Zijn troon.

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl