08 Maart 2024
Verworpen koningschap
Verworpen koningschap

Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning gemaakt heb, dewijl hij zich van achter Mij afgekeerd heeft, en Mijn woorden niet bevestigd heeft.

— 1 Samuël 15:1-11

Samuel is op leeftijd gekomen en stelt zijn zonen aan als Richters over Israël. Maar dat vindt het volk te benauwend. Men wil niet meer afhankelijk zijn van de het ingrijpen van de Heere. Als alle andere volken wilden zij een koning. Iedereen doet het, iedereen heeft het, wat is daar dan verkeerd aan? Bekende redenaties die men spreekt als men het zondige pad inslaat. Met deze miskenning van de Gods leiding, verwerpt het volk de Heere. Denk nu niet dat als de Heere toch een koning geeft, dat Hij toegeeft aan de zondige volkswil. Want ook de Heere wil koningschap voor Zijn volk. Niet om hen daarmee gelijk te schakelen aan de andere volken. Maar om hen te bewaren als het volk dat Hij verkoren heeft.

 

De Heere roept Saul als eerste koning en bevestigt hem in zijn ambt. Het verkiezend welbehagen van de Heere zien we hier schitteren. Maar Saul zoekt het koningschap niet, maar zoekgeraakte ezelinnen. De Heere leidt Saul tot Samuël die hem tot koning zalft over het erfdeel des Heeren. Samuël stelt Saul voor ogen dat hij koning wordt over het volk dat de Heere Zich als erfdeel had verkoren. We zien al spoedig Saul zijn koningschap losmaakt van het Woord en daarmee van de dienst van de Heere.

 

Saul wilde als koning geen knecht van de Heere zijn. Hij vond allemaal maar eng en begeerde de ruimte van eigen inzicht en genoegen. Zo blokkeerde hij wel Gods heilsweg. Hij ging het volk niet voor in de ware Gods kennis door de Heere als koning te erkennen. Hij plaatste zichzelf tussen het volk en de Heere en ontnam daarmee voor het volk het zicht op de Heere. Dat doet de Heere zeggen: Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning gemaakt heb.

 

Saul keerde zich van de Heere af en daarom keerde de Heere Zich van Saul af. Niet de Heere is veranderd, maar Saul. Saul werd door de Heere verworpen als koning, vanwege zijn dienstweigering. De Heere ging omzien naar een ander, die in zijn koningschap wel knecht van de Heere wilde zijn. Gods heilswerk gaat door. Niets en niemand kan dat stoppen. Ook Saul niet, ook vandaag Hamas niet. In dagen van Saul bereidt de Heere de weg voor de komst van de grote Koning, die tot ons komt in ’s Heeren Naam en die ten volle Knecht des Heeren zal zijn. In onze dagen bereidt de Heere de weg voor de wederkomst van deze Grote Koning, de Heere Jezus Christus. Ben jij bereidt voor deze dag? En bid je: Maranatha, kom Heere Jezus?

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl