06 Maart 2024
De instelling van het profeetschap
De instelling van het profeetschap

Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.

— 1 Samuël 3:10-4:1a

 Het koningschap tot verlossing van Gods volk heeft naast een priester ook een profeet nodig. De profeten moesten de koningen en de priesters gedurig het rechte spoor wijzen. Maar ook het volk Israël steeds weer terugroepen van hun wegen op de zonde en Gods heilswerk en heilsweg tonen. Dat profeetschap wordt in Samuel realiteit. Ja, er was wel profetendienst, maar na Mozes zeer sporadisch. Maar bij de voortgang van het heilswerk stelt de Heere nu ook het profeetschap in vaste dienst in. Hoe weet je dat?

 

Het nieuwe begin wat de Heere maakt, zien we op de wijze waarop Samuël tot profeet wordt geroepen. Driemaal wordt Samuël bij zijn naam geroepen en hij staat op en gaat naar Eli. Zo dienstvaardig is hij. Dat de Heere hem dan nog voor de vierde keer roept, toont ons de bijzondere betekenis van deze roeping. Het gaat niet om een eenmalige boodschap die hij Eli moet brengen. Nee, het nieuwe is, dat Samuel op gaat treden als profeet. En dit is ook geen nieuwe boodschap. Het is een herhaling van het vonnis, dat de onbekende man God reeds Eli had aangezegd. Het nieuwe is dat Samuël nu als Gods knecht het Woord Gods moet spreken.

 

De Heere heeft Samuël tot Zijn profeet gebruikt, dat zijn roep als profeet het gehele land is doorgegaan. Geheel Israël, van noord tot zuid, kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de Heere het ambt als profeet was toevertrouwd. Het profeetschap krijgt vanaf dit punt een blijvende gestalte, dat blijkt dat er geroepen profeten optreden. In Handeling 3 vers 24 lezen we:

En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd.

 

Zo tekent zich hier het samengaan van het drievoudige ambt van profeet, priester en koning af. Door deze ambtsdienst werkt de Heere Zijn heilswerk uit. Maar deze ambten roepen in hun onvolkomenheid en in hun steeds weer tegenover elkaar staan om Christus, om deze ambtsdienst in volkomen harmonie te vervullen. En toch, wonder van genade, gebruikt Christus nog steeds dit ambtelijk werk tot rechtvaardiging van zondaren en tot heiliging en toerusting tot Zijn dienst.

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl