18 September 2023
Het vleesgeworden Woord
Het vleesgeworden Woord

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de Eniggeborene van den Vader), vol van genade en waarheid.

— Johannes 1:14

Aan de hand van het Evangelie van Johannes willen we deze week stilstaan bij de vraag: Wie is Jezus eigenlijk? Om deze vraag cirkelt het Evangelie van Johannes. De apostel heeft heel wat over de Heere Jezus te vertellen. Maar voordat hij zijn verhaal begint, legt hij er de nadruk op, wie de Heere Jezus is: Hij is het Woord!

 

Met opzet spreekt Johannes in zijn inleiding op een wat vage manier. En dat is begrijpelijk, want menselijke woorden schieten tekort om de werkelijkheid waarop hij doelt, weer te geven. Hij spreekt immers over de Zoon van God. Over Hem, in Wie God Zichzelf volkomen heeft geopenbaard. Die Jezus, daarover gaat dit boek, is het eeuwige Woord, dat in den beginne al bij God was en dat zélf God was.

 

Hoe kan dat dan? Hoe kan die mens Jezus, waarover Johannes schrijft, God zijn? Omdat het Woord vlees geworden is. Dat eeuwige Woord, waarin Leven was en Licht, is mens geworden, net zoals wij, doch zonder zonde. Hij heeft ons opgezocht, is bij ons komen wonen. Hij heeft Zijn Goddelijke Heerlijkheid afgelegd om bij onheerlijke mensen te verblijven.

 

Toch kan Johannes getuigen van de heerlijkheid van deze Mens. De heerlijkheid was verborgen in Zijn vleeswording. In al de woorden van de Heere Jezus was het voelbaar en merkbaar. En dat hebben wij gezien zegt de apostel, dat God in Hem Zich openbaarde. Heel Zijn leven was van vol van genade, Gods barmhartigheid straalde daar doorheen. Gods wonen onder Israël in de tabernakel en later in de tempel was daar slechts een schaduw van.

 

Wie is de Heere Jezus? Kijk maar goed, zegt Johannes en luister aandachtig. Dan zul je Zijn heerlijkheid zien: het Woord, de Eniggeborene van de Vader, is vlees geworden, om de ene genade na de andere uit te delen in een wereld die Hem niet wilde kennen!Zingen: Psalm 77:7

 

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl