23 September 2023
De Christus, de Zoon van God
De Christus, de Zoon van God

Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

— Johannes 20:30-31

Wie is de Heere Jezus? Die vraag staat centraal in heel het Evangelie van Johannes. Johannes heeft best wel wat daden en woorden van de Heere Jezus verteld. Maar lang niet alles. En dat was ook niet nodig, want hij schreef voor lezers die al bekend waren met de andere Evangeliën. En daarbij: je kan ook niet alles vertellen (zie Joh. 21:25). Maar eigenlijk gaat het ook niet om woorden of daden als zodanig. Nee, het gaat om de Heere Jezus Zelf. Wie is Hij? Wat de Heere Jezus gedaan heeft, zijn tekenen. De tekenen wijzen dus van zich af, naar Hem toe, naar Hem die deze tekenen doet. Let dus op Hem en vraag je dan steeds weer af: Wie is Deze, Die zulke dingen doet?

 

We hoeven daarbij niet in het duister te tasten, we hebben deze week nagedacht wie de Heere Jezus is. Daar is Johannes ook mee begonnen: het Eeuwige Woord bij God en Zelf God. Het laatste grote teken dat Johannes van de Heere Jezus heeft opgetekend, is Zijn opstanding uit de dood. Thomas moet daardoor belijden: Mijn Heere en Mijn God! Daarmee is de cirkel gesloten. Wie is de Heere Jezus? God uit God!

 

Maar dat is geen vrijblijvende informatie. Dat vraagt wel om geloof. Johannes heeft zijn Evangelie geschreven opdat wij zouden geloven dat de Heere Jezus is de Christus, Gods Zoon. Dat werd in de dagen van Johannes bestreden en ontkracht. Dat wordt ook in onze dagen niet met gejuich ontvangen. Maar Johannes wil ons een hart onder de riem steken, als het moeilijk is te geloven, laat de belijdenis dat de Heere Jezus is de Christus, Gods Zoon niet los! Je zou daarmee hét leven verliezen.

 

Als je begrepen hebt Wie de Heere Jezus is, een zaak van leven of dood, raak Hem dus niet kwijt. Er is geen leven buiten Hem, want Hij is de opstanding en het leven Zelf. Hij is het Woord, dat vol is van leven en dat Zijn rijkdom uitdeelt, aan eenieder die gelooft, dat de Heere Jezus is de Christus. Genade voor genade.

Met dit getuigenis van Johannes en de andere apostelen moeten wij het doen. Dat moet genoeg zijn. Zalig zijn allen, die op hun woord geloven. Want zij hebben het leven in Jezus’ Naam.Zingen: Psalm 118:9

 

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl