22 September 2023
Het Licht der Wereld
Het Licht der Wereld

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

— Johannes 8:12

Het Loofhuttenfeest is het feest van het licht! Dan werden op de eerste avond van het feest de grote lampen aangestoken op het tempelplein, die heel Jeruzalem verlichtten. Het was een herinnering aan de vurige wolk die voor Israël de nachten licht maakte op zijn reis door de woestijn. Als het feest voorbij is en de lampen weer uit zijn, horen we de Heere Jezus het uitroepen: Ik ben het Licht van de wereld! Ik ben het Licht des Levens!

 

Leven en licht, die twee aspecten horen bij elkaar. Het licht is het eerste dat God geschapen heeft, want zonder licht kun je niet leven. En hoe kon het volk Israël door de woestijn trekken naar het Beloofde Land, als God niet hun weg verlichtte? Maar in het licht konden ze verder. Ik ben het Licht, zegt Jezus, niet slechts om Jeruzalem te verlichten, maar Hij is het Licht van de gehele wereld. Wie Mij volgt, breng Ik in een wereld die geen licht van de zon of een lamp nodig heeft, omdat de heerlijkheid van God daar allen verlicht (Openb.22:5). Dan komt je nooit meer in het donker, want Hij heeft het levenslicht: Ik laat je nooit meer los! Vind je dat niet mooi?

 

De farizeeën in ieder geval niet, die komen met de leugen en zeggen tot de Heere Jezus: Uw getuigenis is niet waar! En slechts een getuigenis van twee personen is zeker. De Heere Jezus wijst hun protest af. Zij kennen Hem niet. Zij weten niet dat Hij het Woord is, waarin het leven was van de beginnen en het leven was het Licht der mensen. Zien ze dan niet, dat in Hem het Licht van Gods genade bezig is door te breken? Maar als je blind bent voor het Licht, hoe kan je dan van het Licht overtuigd worden?

 

Het Waarachtige Licht dat komende was in de wereld, moet ieder mens verlichten. Wie dit Licht volgt, dat stralend is opgegaan in de duisternis, mag wandelen in het Licht. Die gaat ook zelf stralen van dat licht. De Heere Jezus heeft het ook gezegd: Gij zijt het licht der wereld (Matt.5:14).

 

Zingen: Psalm 16:5

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl